Wij helpen uw invloed vergroten

Bewust of onbewust oefenen we continue invloed uit op onszelf en onze omgeving. Elke keer dat we gedachten, gevoelens of gedrag van onszelf of anderen veranderen is er sprake van beïnvloeding.

INFLNCE helpt mensen, en daarmee organisaties, om op een bewuste manier hun invloed uit te oefenen en te vergroten. Het vergroten van kennis, inzicht en het daadwerkelijk praktiseren staat hierbij centraal. Dit doen we door het geven van trainingen aan groepen of individuele begeleiding (coaching). Meer informatie hierover kunt u vinden op deze website. Mocht u vragen of interesse hebben neem dan gerust contact op. We helpen graag!

Training

Elk team, elke afdeling of groep medewerkers heeft een bepaalde mate van invloed nodig om resultaat te behalen. Het kan hierbij gaan om:

  • Een sales afdeling die hun commerciële doelstelling moet behalen
  • Een groep leidinggevenden die effectief leiding wil geven
  • Een groep medewerkers zonder formele macht die meer gedaan willen krijgen
  • Een ondernemingsraad die zaken gedaan wil krijgen
  • Een groep medewerkers die een duidelijke presentatie moet geven

De kunst om effectief te beïnvloeden is noodzakelijk om te slagen.

Onze trainingen hebben als doel om de beïnvloedingsvaardigheden van de deelnemers te vergroten en helpen zo om de gewenste resultaten te behalen. Kenmerkend voor de INFLNCE aanpak is dat de eigen praktijksituatie verwerkt wordt in de training.

 Daarnaast is er niet alleen aandacht voor het ontwikkelen van de vaardigheid, maar ook voor de gedachtepatronen van de deelnemers. We besteden dus aandacht aan zowel het kunnen als het willen uitoefenen van de vaardigheid. Alleen op deze manier kun je effectief beïnvloeden.

Coaching

Een ieder van ons ervaart situaties waar je graag meer invloed op wilt hebben. Vraagstukken waarbij je gericht invloed wilt uitoefenen kunnen vaak heel lastig zijn, bijvoorbeeld:

  • Hoe zorg ik ervoor dat die potentiële klant zaken met ons gaat doen?
  • Hoe zorg ik voor meer betrokkenheid van mijn medewerkers?
  • Hoe krijg ik meer grip om mijn eigen gedachten?
  • Hoe maak ik meer impact op anderen?

De coaches van INFLNCE helpen bij het inzichtelijk maken en oplossen van dit soort lastige vraagstukken. Dit doen we door allereerst gezamenlijk het vraagstuk in kaart te brengen tijdens een intake gesprek en er voor te zorgen dat er een helder en duidelijk doel is. Op basis hiervan worden de vervolgstappen in kaart gebracht en waar nodig helpen we bij een succesvolle uitvoering.

Contact

Neem contact met ons op via onderstaande opties.

06-24 9798 25